Polyuretan
Polyuretanisolering är enligt vår mening utan tvekan den mest
revolutionerande produkten inom isoleringsbranschen i dag.
Förutom att vara bedömd i Sundahus miljödata med miljöklass B,
låga Lambdavärden (0,021W/m*K ) och ekonomisk, sparar den även värdefull boyta då klimatskalet kan minimeras i tjocklek.
Sprayisolering appliceras i flytande form med hjälp av särskild sprayutrustning mellan reglar och bjälklag i ytter- och innertak, i väggar, på vindar eller i trossbotten och i byggnader med krypgrund.
Vätskan expanderar på några sekunder  och fyller samtliga sprickor, skarvar och andra håligheter.
Detta skapar en permanent, ålders- och väderbeständig luftbarriär. Förutom sina utomordentliga isolerande egenskaper är produkterna miljövärderade och har mycket goda ljudisolerande kvalitéer.
Då isoleringen har bland marknadens lägsta lambdavärde och agerar luftbarriär så kan man spara den värdefulla boytan och takhöjden men ändå uppnå boverkets krav, fast med tunnare väggar-och takkonstruktioner.
Behöver inte längre bygga 35-45cm yttervägg!
Med skenande elpriser och hårdare krav från Boverket på våra hus så är detta lösningen både för renovering, nybyggnation och alla typer av grunder.
Med otroligt låga lambdavärden och att det inte finns grogrund för mögelsporer i vår isolering så ÄR det den mest mångsidiga och effektivaste isolering på marknaden idag enligt oss!
Vi kan erbjuda våra produkter i alla steg vid byggnation.
Tex istället för att använda cellplast (Lambda 0,036) så applicerar vi vår diffusionstäta isolering med sluten cellstruktur (Lambda 0,020) och då uppnå samma U-värde med hälften så tjockt lager isolerin som traditionell cellplast.
Och har då även radonsäkrat grunden.

Ett tillfälligt fel har uppstått med Instagramflödet. Var vänlig försök igen senare.